Možná už víte, že ekologie je ve společnosti Urtekram skutečnou srdeční záležitostí. Věděli jste však, že také aktivně usiluje o lepší a udržitelnější svět? To platí pro celý řetězec, od jednotlivého pěstitele až po to, jak se zboží balí a přepravuje.

URTEKRAM udržitelnost

Cesta Urtekram začala v roce 1972 prodejem organického koření a produktů péče z malého sklepního obchodu v srdci Kodaně. Zájem o značku rychle rostl, stejně jako výroba a sortiment. 

V roce 1989 Urtekram přestěhoval své sídlo do Mariager v Jutsku v Dánsku. Toto sídlo je umístěno v malebném prostředí s blízkosti přírody. V malých provozovnách se vyrábí přírodní a certifikované kosmetické produkty. 

Dnes se Urtekram produkty prodávají v obchodech i online po celé Evropě a ve velkých částech zbytku světa.

Jednotlivé produkty jsou:

 • Certifikované Ecocert Cosmos Organic

 • Certifikované Vegan Society

 • 99-100 % přírodního původu

 • Biologicky odbouratelné formule

 • Balení na rostlinné bázi

 • Obnovitelná energie ve výrobě

URTEKRAM udržitelnost

Méně výrobního odpadu

Při výrobě je dbáno na to, aby bylo minimalizováno množství odpadu. Vyrábí se co nejúsporněji, většina odpadu se recykluje a odpad, kterému se nedá vyhnout, se posílá do místní bioplynové stanice, kde se z něj vyrábí obnovitelná energie.

V některých případech, kdy etikety skončí špatně a výrobky nelze prodat, se zboží daruje humanitárním organizacím v Dánsku.

 

Solární články a bioplyn

V Urtekramu podnikají několik opatření ke snížení spotřeby energie. Samotná výroba v Dánsku využívá 100 % obnovitelné energie pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení. Využívá se také možnost vyrábět část vlastní elektřiny pomocí solárních panelů na vlastních střechách.

Práce na snižování spotřeby energie zahrnuje:

 • Nákup pouze ekologické elektřiny z větrných elektráren.

 • Dánská skladová budova je vybavena solárními články pro výrobu elektřiny.

 • Dánský sklad používá k vytápění pouze bioplyn.

 • Výrobní závod má snížené teploty, aby se snížila spotřeba energie.

 • Výroba a sklad přešly na LED osvětlení, čímž se snížila spotřeba elektřiny o 40 %.

Z cukrových třtin do vaší koupelny

Obaly jsou rostlinného původu, vyrobené z odpadu cukrové třtiny bez dopadu na produkci potravin. Místo vypouštění CO2, které poškozuje životní prostředí, pomáhá výroba z cukrové třtiny snižovat množství CO2. Každá tuna cukrové třtiny ve skutečnosti pohltí dvě tuny CO2 z životního prostředí.

Říká se tomu obrácený skleníkový efekt. To znamená menší spotřebu běžných plastů a větší péči o životní prostředí i o vás.

Jako udržitelný výrobce kosmetických produktů se v Urtekramu stále snaží hledat ta nejlepší materiálová řešení. Dnes se používají plasty na rostlinné bázi, ale kdo ví, co přinese zítřek!

Recyklace


Přečtěte si jak recyklovat různé obaly:

– Obecně platí, že všechny lahve by měly být recyklovány jako plastové. 

– Obaly s pumpičkami by se měly oddělovat a pumpičky by se měly třídit jako běžný odpad. 

– Tuby se rovněž třídí jako obecný odpad.

Papír s certifikátem FSC

Certifikace FSC zajišťuje odpovědné lesní hospodářství, při kterém se nekácí více stromů, než kolik jich les může vyprodukovat. FSC je také zárukou, že jsou chráněni živočichové a rostliny a že ti, kteří v lese pracují, mají vzdělání, řádné bezpečnostní vybavení a přiměřenou mzdu.

Veškerý obalový papír ve výrobě Urtekramu má certifikát FSC, který zaručuje, že se používá papír z šetrných lesů a že koloběh v lese zůstává zachován.

To zahrnuje vše od krabic až po složky, které si vyzvednete ve svém obchodě.

URTEKRAM udržitelnost

Dodavatelé pro Urtekram

Všichni dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a vždy je dohlíženo na to, zda jsou schopni dostát vysokým standardům. Ve společnosti Urtekram se provádí důkladná kontrola, při které musí dodavatelé poskytnout informace o všem, co se v jejich podnikání a v oblasti udržitelnosti děje.

Abyste byli přijati jako dodavatelé společnosti Urtekram, musíte podepsat Kodex chování. Ten vychází z hlavních zásad OSN a obsahuje pravidla týkající se všeho, od lidských práv až po boj proti korupci, pracovní právo a dopad na životní prostředí.

 

Uhlíková stopa

Veškerá práce na optimalizaci výroby, procesů a způsobu práce nikdy nekončí. Společnost Urtekram jako součást skupiny Midsona Group si stanovila cíle pro snižování uhlíkové stopy. Společnost Midsona se připojila k iniciativě Science Based Target, na níž spolupracují organizace WWF, CDP, UN Global Compact a World Resources Institute. Společnost Midsona se tak zavázala, že si v roce 2021 stanoví vědecky podložený cíl pro snížení emisí skleníkových plynů, aby byla v souladu s cílem 1,5 stupně podle Pařížské dohody OSN.akun pro thailand